☆ Arvioitu lukuaika: 2 minuuttia

Suomalainen rahapeli monopoliyhtiö Veikkaus on muuttanut nettiuhkapelaamisen enimmäistappiorjat pysyviksi. Aiemmin tappiorajoja muutettiin koronapandemian takia pienemmiksi, jotta rahapelaamisen haittoja pystyttiin pienentämään ihmisille haastavassa taloustilanteessa.

Kesäkuussa 2021 Suomen valtiovarainministeriö päätti, että poikkeustilanteeseen säädetyt rajat pidetään voimassa myös jatkossa. Nykyiset ja tätä nykyä voimassa olevat tappiorajat ovat 500 euroa päivässä sekä 2000 euroa kuukaudessa. Asetus tuli voimaan 18. kesäkuuta. Muutos koskee Veikkauksen nopearytmisiä pelejä, kuten kasino- ja raha-automaattipelejä. Näiden lisäksi jokainen Veikkauksen asiakas joutuu asettamaan itselleen omat henkilökohtaiset tappiorajat kyseisiin peleihin ja ne eivät voi olla suuremmat kuin asetuksen määrittämät tappiorajat.

Muutoksen tavoitteena on ehkäistä uhkapelaamisen haittoja

Aiemmin voimaan astuneiden tappiorajojen tavoitteena on ollut ehkäistä rahapelaamisesta syntyviä haittoja koronaviruspandemian heikentämässä taloustilanteessa. Kuitenkin huoli rahapeliriippuvuden aiheuttamista ongelmista on kasvanut poikkeustilanteen aikan, joten muutoksesta tehtiin nyt ministeriön päätöksellä pysyvä. Ihmisten vapaa-ajan ollessa aiempaa rajatumpaa on olemassa kohonnut riski ongelmalliseen pelaamiseen.

Vuoden käytössä ollut tappioraja on ollut havaitusti tehokas keino vähentää pelaamisesta aiheutuneita haittoja. Liiallinen pelaaminen on sisäministeri Maria Ohisalon mukaan vaarassa aiheuttaa ongelmapelaajille ylivelkaantumista sekä toimeentulo-ongelmia.

Vuorokausikohtainen rajoitus on suoremmin kohdistettu ongelmapelaamiseen, sillä lyhyellä aikavälillä tai yksittäisillä kerroilla suuremman summan häviäminen on pidemmälle ajanjaksolle jakaantuvaa kulutusta useammin yhteydessä ongelmalliseen uhkapelaamiseen.

Monopoliasema luo Veikkaukselle tarvetta olla vastuullinen

Veikkauksella on suomessa monopoliasema kasinopelien tarjoamisessa. Suomessa muut netissä sijatisevat kasinot eivät saa mainostaa omia palveluitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Itse pelaamista ei voida kuitenkaan kieltää EU – lainsäädännön perusteella, sillä ETA eli Euroopan talousalueella olevien palveluntarjoajien palveluiden käyttämistä ei voida kieltää.

Kasinoilla netissä on myös omat vastuullisen pelaamisen ohjelmat ja niihin Suomen lainsäädäntö ei voi vaikuttaa. Turvallisen uhkapelaamisen osalta on kuitenkin suositeltavaa asettaa omat rajat jokaiselle palveluntarjoajalle. Jokaisella vastuullista pelaamista tukevalla kasinolla on omat keinonsa ottaa huomioon, jos pelaajalla näyttää lähtevän pelaaminen käsistä. Monille muillekin kasinoille on tullut pakolliseksi asettaa henkilökohtaiset rajat samasta syystä, kuin Veikkauksellekin.

Mitä tapahtuu Veikkaukselle?

Suomen valtion päätös rajoittaa tappiorajat ovat omiaan karkoittamaan menestyvät pelaajat pois veikkaukselta. Ammattimaisille pelaajille 500 euron päivälle ja 2000 euron kuukaudella asetetut rajoitukset tekevät voitollisesta toiminnasta hyvin haastavaa sillä muutama epäonnistunut isompi veto ja kasinon pelaaminen lopettavat pelaamisen kuukauden ajaksi.

Jo aiemmin Veikkaus asetti pitkävedolle ja muulle vedonlyönnille päiväkohtaisen panostusrajan riippumatta siitä oliko pelaaminen voitollista vai tappiollista. Nyt jatketut ja ennestään lasketut rajat tulevat siirtämään isommin pelaavat pelaajat pois Veikkaukselta rajojen ollessa heillä matalat. Toisaalta suurin osa ongelmapelaajista ei ole ammattilaisia ja heillä tämä rajoitus on varmasti hyvä ja toimiva keino rajoittaa pelaamista ainakin Veikkauksen omilla sivuilla.

Toimivatko kiellot?

Veikkauksen asettamat rajoitukset ja estot pelaamiselle voivat ohjata pelaamista entistä enemmän netissä oleville kasinoille. Näiden osalta valtion rajoittamispolitiikka voi toimia jopa huonommin sillä ongelmapelaajat voivat siirtyä kasinoille, joissa vastuullinen pelaaminen on hyvin heikoissa kantimissa.

Ongelmapelaajien osalta olisi huomattavasti tehokkaampaa Veikkauksen ja valtion osalta kehittää toimintaa lähemmäs nettikasinoiden toimintaa. Veikkauksen tarjoamat palautusprosentit ovat omalta osaltaan heikentämässä pelaajien asemaa sillä kasinot netissä tarjoavat pelaajalle paljon reilumman mahdollisuuden voittaa. Palautusprosenteissa niin nopearytmisten pelien kuin vedonlyönnin osaltakin on huomattavia eroja Veikkauksen tappioksi. Toki Veikkaus ohjaa voittojaan ongelmapelaamisen hoitamiseen, mutta ennakoiviksi toimiksi voisi miettiä muutakin kuin rajoituksia ja pelaamisen estämistä.