1.Yleiset säännökset

Nämä henkilötietojen käsittelyn ehdot määrittelevät henkilötietojen käsittelyprosessin ja keinot henkilötietojen turvallisuuden takaamiseksi verkkosivustolla netticasinohex.com – tästä edespäin viitattu termillä verkkosivun ylläpito.

1.1. Verkkosivun ylläpito osoittaa kunnioitusta ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia sekä vapauksia kohtaan käsitellessään henkilötietoja, sisältäen yksityisyyden oikeuksien suojan, henkilökohtaiset- ja perhesalaisuudet kaikkein tärkeimpänä tavoitteena ja ehtona näiden toimintojen toteuttamiselle.

1.2. Nämä verkkosivuston ylläpidon henkilötietojen käsittelyn ehdot (tästä edespäin viitattu termillä ehdot) koskevat kaikkia tietoja, jotka verkkosivuston ylläpito voi saada haltuunsa verkkosivuston netticasinohex.com vierailijoista.

2. Yleiset näissä ehdoissa käytetyt määritelmät

2.1. Automatisoitu henkilötietojen käsittely – henkilötietojen käsittely ohjelmistotekniikkaa hyödyntäen;

2.2. Henkilötietojen estäminen – väliaikainen henkilötietojen käsittelyn keskeyttäminen (lukuun ottamatta tapauksia, joissa käsittelyä tarvitaan henkilötietojen selventämiseksi);

2.3. Verkkosivusto – kokoelma grafiikkaa ja informaatiomateriaalia, kuten myös tietokoneohjelmistoja ja tietokantoja, jotka takaavat heidän saatavuutensa internetissä verkko-osoitteen kautta netticasinohex.com;

2.4. Henkilötietojärjestelmä – kokoelma henkilötietoja, jotka on tallennettu tietokantoihin, kuten myös tietotekniset ja tekniset keinot, joilla tarjotaan henkilötietojen käsittelyä;

2.5. Henkilötietojen anonymisointi – toimet, jotka tekevät mahdottomaksi määritellä, kenelle yksittäiselle käyttäjälle tai muulle henkilötietojen subjektille henkilötiedot kuuluvat ilman lisätietojen käyttöä;

2.6. Henkilötietojen käsittely – mikä tahansa toimi (operaatio) tai toimien (operaatioiden) yhdistelmä, joka tehdään käyttäen tai käyttämättä tietoteknisiä välineitä liittyen henkilötietoihin, sisältäen keräyksen, tallentamisen, järjestelyn, kokoamisen, varastoinnin, selventämisen (päivittämisen, muuttamisen), vastaanottamisen, käytön, siirtämisen (jakamisen, tarjoamisen, pääsyn), anonymisoinnin, estämisen, poistamisen, tuhoamisen henkilötietoihin liittyen;

2.7. Henkilötieto – mikä tahansa informaatio, joka liittyy suorasti tai epäsuorasti määriteltyyn tai määrittelemättömään verkkosivuston käyttäjään.

2.8. Käyttäjä – kuka tahansa vierailija verkkosivustolla (website name);

2.9. Henkilötietojen toimittaminen – toimet, jotka tähtäävät tietyn henkilön tai tietyn henkilöryhmän henkilötietojen paljastamiseen;

2.10. Henkilötietojen tuhoaminen – mitkä tahansa toimet, jotka johtavat henkilötietojen peruuttamattomaan tuhoutumiseen, jolloin henkilötietojen korjaaminen henkilötietojärjestelmässä ja (tai) johtaen materiaalisten henkilötietojen tuhoutumiseen.

2.11. “Evästeet” – pieni datapaketti, joka lähetetään verkkosivustolta ja tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Asiakasohjelma tai verkkoselain lähettää evästeitä HTTP-pyyntönä verkkopalvelimelle joka kerta kun vastaavaa verkkosivuston sivua yritetään avata.

3. Verkkosivuston ylläpito saa käsitellä seuraavia käyttäjää koskevia henkilötietoja

3.1. Anonymisoidun datan kerääminen vierailijoista (sisältäen “evästeet”) internetin statistiikkapalveluiden, kuten Google Analyticsin ja muiden vastaavien avulla;

3.2. Verkkosivun ylläpito kerää seuraavaa dataa:

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

4.1. Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn tarkoitus – informoida käyttäjää lähettämällä sähköposteja; tarjota käyttäjälle pääsy verkkosivuston palveluihin, informaatioon ja/tai materiaaleihin, jotka tarjoavat tällaisia toimintoja ja ovat toteutettu verkkosivustolla;

4.2. Lisäksi, verkkosivuston ylläpidolla on oikeus tiedottaa käyttäjää uusista tuotteista ja palveluista, erikoistarjouksista ja erilaisista tapahtumista. Käyttäjä voi aina peruuttaa tiedotteiden tilauksen lähettäen verkkosivun ylläpidolle viestin nimellä ”Tilauksen peruuttaminen koskien kaikkia ilmoituksia uusista tuotteista, palveluista ja erikoistarjouksista”. 4.3. Käyttäjistä internetin statistiikkapalveluiden avulla kerättyä anonymisoitua dataa käytetään informaation keräämiseen käyttäjistä verkkosivustolla ja verkkosivuston laadun ja sisällön kehittämiseen.

5. Evästeiden käyttö

5.1. Evästeiden käyttöä vaaditaan, jotta käyttäjät voivat käyttää verkkosivustoja ja kaikkia niiden toimintoja, kuten esimerkiksi pääsyä verkkosivuston suojatuille osille. Halutessaan käyttäjä voi estää tai poistaa evästeet muuttaen selaimen asetuksia sen mukaisesti, mutta käyttäjien on otettava huomioon, että tämä tulee vaikuttamaan verkkosivustojen oikeaan toimintaan.

5.2. Analyyttiset “eväste” tiedostot keräävät informaatiota siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoja. Ne antavat verkkosivuston ylläpidolle mahdollisuuden kerätä tietoa siitä, mistä käyttäjät ovat kiinnostuneet verkkosivustolla ja auttavat tekemään sopivia parannuksia verkkosivustoille. Esimerkiksi evästeet näyttävät verkkosivuston ylläpidolle, millä verkkosivuston sivuilla vieraillaan eniten, auttavat tunnistamaan verkkosivuston käytöstä seuraavia ongelmia ja arvioimaan markkinoinnin suoriutumista. Tämän ansiosta verkkosivuston ylläpidolla on mahdollisuus vaikuttaa verkkosivuston käyttöön liittyviin trendeihin.

5.3. Käyttäjät voivat säätää evästeiden käyttöä selaimensa asetuksista. Jos käyttäjä päättää estää evästeet, hän kykenee edelleen käyttämään verkkosivustoja, joskin jotkin verkkosivuston osiot ja toiminnot eivät tule toimimaan. Kaikki selaimet ovat erilaisia. Ymmärtääksesi, miten estää evästeet selaimessasi, ole hyvä ja tarkista ohjeet-valikko.

6. Lailliset syyt henkilötietojen käsittelylle

6.1. Verkkosivuston ylläpito käsittelee käyttäjän dataa ainoastaan, jos se täytettiin ja/tai lähetettiin käyttäjän toimesta käyttäen hänen yksinomaista harkintavaltaansa verkkosivustolla sijaitsevien erityisten lomakkeiden kautta. Täyttämällä vastaavat lomakkeet ja/tai lähettämällä henkilötietonsa verkkosivuston ylläpidolle, käyttäjä ilmaisee suostumuksensa näihin ehtoihin;

6.2. Verkkosivuston ylläpito käsittelee anonymisoituja käyttäjän tietoja, jos se oli hyväksytty käyttäjän selaimen asetuksissa (evästeiden säilytys ja JavaScript-teknologian käyttö oli sallittu).

7.Puitteet henkilötietojen keräämiselle, varastoinnille, siirtämiselle ja muun tyyppisille käsittelytoimenpiteille

7.1. Verkkosivun ylläpidon käsittelemien henkilötietojen turvallisuus on taattu lainopillisten, organisatoristen ja teknisten toimien avulla, joiden avulla noudatetaan täydellisesti tämänhetkisiä lainopillisia vaatimuksia henkilötietojen suojaamiseen liittyen;

7.2. Verkkosivuston ylläpito takaa henkilötietojen turvallisuuden ja tekee kaikki mahdolliset toimet, jotta valtuuttamattomien henkilöiden pääsy henkilötietoihin voidaan estää;

7.3. Käyttäjän henkilötietoja ei ikinä, missään olosuhteissa, ohjata eteenpäin kolmansille osapuolille, josta poikkeuksena tapaukset, joissa senhetkinen lainsäädäntö sitä vaatii;

7.4. Jos henkilötiedoista löydetään virheitä, käyttäjä voi päivittää niitä lähettämällä ilmoituksen verkkosivuston ylläpidolle;

7.5. Henkilötietojen käsittelyn periodi on rajoittamaton. Käyttäjä voi vetää pois suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa lähettämällä ilmoituksen verkkosivuston ylläpidolle merkinnällä ”Henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksen pois vetäminen”;

7.6. Verkkosivuston ylläpito tekee seuraavat toimet taatakseen käyttäjän henkilötietojen turvallisuuden:

7.7. Koska ei ole olemassa täysin turvallista tapaa suojata tietoja niiden elektronisessa varastoinnissa, käsittelyssä ja siirrossa, verkkosivuston ylläpito ei anna täyttä takuuta sen turvallisuudesta, huolimatta kaikista yrityksen sen eteen tekemistä toimista.

Viimeiset säännökset

8.1. Käyttäjä voi saada mitä tahansa selvennyksiä liittyen hänen henkilötietojensa käsittelyyn ottamalla yhteyttä verkkosivuston ylläpitoon verkkosivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta;

8.2. Tämä dokumentti kuvastaa mitä tahansa muutoksia henkilötietojen käsittelyn ehtoihin. Ehdot ovat voimassa määrittelemättömän ajan, kunnes ne korvataan uudella versiolla;

8.3. Verkkosivuston ylläpito voi päivittää yksityisyyden suojaa kuvastamaan muutoksia dataehdoissa. Jos yleisesti yksityisyyssääntöihin ja käyttäjän henkilötietojen käsittelyn ehtoihin tehdään merkittäviä muutoksia, verkkosivuston ylläpidon on ilmoitettava siitä tämänhetkisellä verkkosivuston sivulla.

8.4. Käyttäjän tulisi silloin tällöin tarkistaa tämä sivu, jotta hän saa viimeisimmät tiedot yksityisyyden suojaan liittyen;

8.5. Mitkä tahansa muutokset yksityisyyden suojaan tulevat voimaan siitä hetkestä, jolloin ne julkaistaan verkkosivustolla;

8.6. Ainoastaan englannin kielisellä ehtojen versiolla on lainopillinen vaikutus, kun taas mille tahansa kielelle käännetyt ehdot ovat vain tiedotustarkoitukseen.